Personal

Blomman

Madelene Nagy

Arbetstitel: Annat
08-15 28 30

Poneh Kdkhodai

Arbetstitel: Annat
08-15 28 30

Ulrika Bloch

Arbetstitel: Barnskötare
08-15 28 30

Fjärilen

Andrea Faludi

Arbetstitel: Barnskötare
076-117 14 24

Eugenie Forsberg

Arbetstitel: Barnskötare
076-117 14 24

Grodan

Claudia Calderon

Arbetstitel: Barnskötare
08-15 28 30

Cornelia G Norelius

Arbetstitel: Förskollärare
08-15 28 30

Lene Raaschou

Arbetstitel: Förskollärare
08-15 28 30

Humlan

Benjamin Fjelstad

Arbetstitel: Barnskötare
076-117 19 22

Ellen Lundström

Arbetstitel: Barnskötare
076-117 19 22

Susanne Lauritzen

Arbetstitel: Förskollärare
076-117 19 22

Nallen

Nomi Lind

Arbetstitel: Barnskötare
070-725 23 11

Ulrika Fallmo

Arbetstitel: Förskollärare
070-725 23 11

Pingvinen

Rosmarie Vestlind

Arbetstitel: Barnskötare
070-380 95 03

Amelie Eriksson

Arbetstitel: Barnskötare
070-380 95 03

Thella Löfving

Arbetstitel: Förskollärare
070-380 95 03

Ida Svensson

Arbetstitel: Förskollärare
070-380 95 03

Övrig personal