Därför du ska välja förskoleplats hos oss!

Barnets bästa i fokus är vår ledstjärna. Våra framgångsfaktorer för att skapa en bra verksamhet för barnen är ett gott ledarskap, hög kvalitet och en vilja att utvecklas. Nyfikenheten, lusten och viljan att lära nytt tillsammans med barnen är grunden för det kreativa lärandet i våra förskolor och skolor. Vi bygger vårt pedagogiska arbete på barnens delaktighet, inflytande och intressen.

Våra förskolor är trygga och säkra miljöer för barnen. Hos oss arbetar vi med barnsäkerhetsronder och vi har ett digitalt system för att rapportera alla avvikelser och observationer i syfte att förbättra förskolan.

Vår samverkan med er föräldrar är oerhört viktig. Vi erbjuder delaktighet genom föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal. Genom vår föräldraaktiva inskolning bygger vi ett förtroendefullt samarbete som skapar trygghet för barnen.

Vi erbjuder goda, vällagade och näringsriktiga måltider vilket är en förutsättning för att barnen ska växa och utvecklas på bästa sätt. Våra kockar tillagar måltiderna från grunden av råvaror av hög kvalitet såsom svenskt kött och i största möjliga mån ekologiska råvaror.

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö vilket säkerställer att vårt arbete vilar på aktuella lagar, läroplanen och skollagen. Vi följer kommunala riktlinjer och anpassar våra verksamheter till lokala förutsättningar.

För barn och föräldrar betyder detta:

  • Förskolor av hög kvalitet som alltid arbetar med förbättring och utveckling
  • Inbjudan till dialog där tankar, idéer och händelser följs upp

Vi erbjuder barnen:

  • Att bli sitt bästa jag
  • Tidiga insatser och goda uppväxtvillkor
  • En aktiv föräldrasamverkan
  • Vänskap som grund för trivsel och utveckling
  • Att få vara en del i en gemenskap
  • Olikhet som en tillgång och styrka
  • En bra grund för ett livslångt lärande
  • En pedagogisk miljö med material som främjar barnets lärande, utveckling och intressen