Om Norlandia förskolor

Norlandia förskolor bildades 1 januari 2013 och är en av del av Norlandia i Sverige. Vi är en internationell aktör som växer i både Sverige och i övriga Europa.

Oavsett var i Sverige barnen bor har de rätt att få växa och utvecklas i en rolig, trygg och lärorik miljö med vuxna som ser och bejakar deras möjligheter

Vår vision: ”LIVSLÅNG LUST TILL LEK OCH LÄRANDE” betyder att vi ser barnens förmågor och kompetenser. Norlandia Förskolor grunden till att fostra ansvarskännande barn till framtidens samhällsmedborgare och med en kulturell mångfald ger vi barnen även möjlighet till respekt och förståelse för varje människa oavsett bakgrund. Norlandia förskolor är en framtidsinriktad, lärande organisation med en hög grad av handlingsfrihet inom gällande ramar. Vi är aktiva i tvärvetenskapliga sammanhang och tar initiativ till att utveckla nya former av berikande samarbeten.

Vi lyfter blicken, provar nya arbetssätt och koncept och utvärderar kontinuerligt vårt arbetssätt för att ständigt förbättra våra tjänster. I kombination med ett värdegrundsbaserat arbetssätt som genomsyrar hela vår organisation når vi framgång.