Anmälan till vår kö

Genomförande:

- Ansökan till förskolan Lyckeboa ska ske via Stockholms Stad

- Förskolechef blir informerad om nya placeringar via Stockholms Stad

- Förskolechefen meddelar avdelningen om ny placering

- Ansvarig pedagog på avdelningen kontaktar berörd familj och ni får då information om inskolningens upplägg etc.

 

Du kan kontakta vår handläggare på Stockholms Stad, Rebecka Norevi. Rebecka.norevi@stockholm.se